SWM Management

SWM Management

By Rynan Technologies JSC

  • Category: Utilities
  • Release Date: 2017-10-11
  • Current Version: 1.0.2
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 13.80 MB
  • Developer: Rynan Technologies JSC
  • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.

Description

- Quản lý thông tin đồng hồ nước. - Quản lý năng lượng thiết bị đồng hồ - Phân tích dữ liệu sử dụng nước sinh hoạt

Screenshots

keyboard_arrow_up